Wijkeconomie

B&R adviesgroep is actief in wijk- en buurtwinkelcentra met als doel om van gedateerde en minder aantrekkelijke winkelgebieden een nieuw winkelparadijs te maken dit ter stimulering van de wijkeconomie.

De werkzaamheden zijn:

 • Op basis van een bestaand of een door ons opgesteld brancheringsplan gaat onze brancheringsmanager of retailacquisiteur actief op zoek naar nieuwe ondernemers in een winkelgebied. Veelal streven wij naar een mix van de landelijk werkende franchiseformules en filiaalbedrijven en een specialistisch aanbod van zelfstandig werkende lokale ondernemers.
 • Wij beschikken over een groot persoonlijk en zakelijk netwerk dat wordt ingezet om ondernemers in de gewenste en ontbrekende winkels te verleiden om zich te vestigen in de winkelgebieden waar wij actief zijn.
 • Tot nu toe is het ons altijd gelukt om de leegstand in de winkelgebieden sterk terug te dringen en het winkelaanbod te versterken.
 • Bij het werven van nieuwe ondernemers wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke diensten, makelaars, ondernemers én vastgoedeigenaren.
 • Het veranderende koopgedrag van de consument, de toename van de internetverkopen en de gewijzigde economische omstandigheden hebben grote gevolgen voor het toekomstperspectief van veel winkelstraten. De laatste jaren neemt de leegstand sterk toe, vooral in de perifere winkelstraten.
 • Gemeenten moeten een keuze maken: welke winkelstraten wil zij behouden en welke niet. En vervolgens moet worden bepaald wat er met de leegkomende winkels gaat gebeuren.
 • Vastgoedtransformatie vergt een gezamenlijke aanpak van pandeigenaren en gemeente waarbij vaak per pand moet worden gekeken naar het meest haalbare alternatief.
 • Het versterken van winkelgebieden en het hebben van een sterk ondernemerscollectief gaan hand in hand. Wij ondersteunen en begeleiden ondernemers in winkelgebieden bij het (opnieuw) opzetten van hun organisatiestructuur. Hierbij kan de ondernemersvereniging tevens rekenen op onze steun bij het uitvoeren van haar promotionele activiteiten.
 • Ook is het mogelijk ondernemersverenigingen te ondersteunen bij het opzetten van een zgn. Ondernemersfonds ter versterking van haar financiële mogelijkheden.
 • Het winkelstraat- of centrummanagement geeft invulling aan een breed scala van werkzaamheden zoals:
  • Het (her-) ontwikkelen van een visie voor een winkelgebied.
  • Het opstellen van een brancheringsplan.
  • Het werven van nieuwe ondernemers.
  • Vastgoedmanagement (bijvoorbeeld het opzetten van een Eigenarenplatform).
  • Het aantrekkelijker maken van de buitenruimte.
  • Het uitvoeren van kwaliteitsverbeteringsprojecten bij ondernemers.
  • Het promoten van het winkelgebied.
 • In samenwerking met de opdrachtgever wordt de focus bepaald van het winkelstraat- of centrummanagement, waarbij het werken vanuit een integrale aanpak onze voorkeur geniet.
 • Om de veiligheid in winkelgebieden te bevorderen, zijn wij actief betrokken bij de uitvoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Wij voeren het gehele traject uit: van het opzetten van een KVO-projectgroep, het uitvoeren van een Veiligheidsanalyse, het opstellen van Plan van aanpak, de certificering tot de begeleiding van de KVO-werkgroep bij het uitvoeren van het Plan van aanpak en de hercertficering.
 • Dichte rolluiken en schreeuwerige reclame-uituitingen versterken niet alleen het gevoel voor onveiligheid in een winkelgebied, maar dragen er ook toe bij dat de consument het winkelgebied steeds minder bezoekt.
 • Door de uitstraling van winkelpanden te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van nieuwe lichtreclame, het verwijderen van de rolluiken, het plaatsen van (nieuwe) zonwering, samen met investeringen in beveiligingsapparatuur (camera’s, inbraakbeveiliging) komt er meer eenheid in een winkelstraat en wordt het aantrekkelijker om juist daar je boodschappen te gaan doen. Eenduidigheid en uniformiteit stralen immers rust en kwaliteit uit.