Ondernemersadvies

B&R adviesgroep heeft een uitgebreid dienstenaanbod voor startende en gevestigde ondernemers binnen het MKB.

De meest voorkomende werkzaamheden zijn:

 • In opdracht van de afdeling Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam begeleiden de adviseurs van B&R adviesbureau jaarlijks enige tientallen startende ondernemers bij het opstellen en de financiering van het ondernemingsplan. 
 • Het gaat hier om ondernemers die starten vanuit een uitkeringssituatie en een beroep doen op de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen).
 • De begeleiding en coaching van onze adviseurs kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid in combinatie met een professionele benadering. 
 • Deze begeleiding houdt niet op bij de start van de onderneming. Ook na de start worden deze ondernemers intensief door ons begeleid zodat een vliegende start wordt gemaakt op weg naar een succesvolle onderneming.
 • Ook op individuele basis worden startende ondernemers door ons begeleid bij het opstellen van hun ondernemingsplan en de financiering van de onderneming. Na een gratis kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud van onze begeleiding, bijvoorbeeld een rol als ‘second opinion’ op het door de ondernemer geschreven ondernemingsplan of een door ons opgesteld ondernemingsplan op basis van door de ondernemer verstrekte informatie.
 • Door onze resultaatgerichte aanpak en jarenlange ervaring zijn onze adviseurs in staat op korte termijn een goed onderbouwd en realistisch ondernemingsplan op te stellen dat aan alle financieringsvoorwaarden voldoet.
 • Inhoudelijk gaat het bij het coachen van gevestigde ondernemers met name om het verhogen van de omzet, het verminderen van de bedrijfskosten, ondersteuning bij de promotie van het bedrijf, het verbeteren van het financieel beheer, begeleiding bij uitbreidingsvraagstukken of een bedrijfsoverdracht.
 • Wij werken op basis van een gestructureerde aanpak. Eerst vindt een bedrijfsanalyse plaats. Vervolgens worden in een Plan van aanpak vastgelegd op welke wijze de benoemde knelpunten van de onderneming worden aangepakt.
 • Daar onze adviseurs zelf ondernemer zijn en over veel praktijkervaring beschikken, worden snel tastbare resultaten gerealiseerd.
 • Specifiek voor MKB-ondernemers heeft B&R adviesgroep een aantal cursussen en workshops ontwikkeld, zoals:
  • Het opstellen van uw ondernemingsplan
  • Marketing & Promotie
  • Acquisitie & Verkooptraining
  • Boekhouden & Belastingen
 • Deze trainingen worden zowel individueel als collectief gegeven.
 • In opdracht van diverse gemeenten (o.a. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zoetermeer) worden levensvatbaarheidsonderzoeken opgesteld voor startende én gevestigde ondernemers.
 • Veelal gaat het om ondernemers die starten vanuit een uitkeringssituatie of om gevestigde ondernemers die tijdelijk in de financiële problemen zitten en bij de gemeente een aanvraag indienen voor het verkrijgen van bedrijfskapitaal en/of ondersteuning in het levensonderhoud (aanvragen in het kader van de Bbz).
 • Op basis van een vaste systematiek komen wij tot een beoordeling van de levensvatbaarheid van de onderneming en tot een advies aan de gemeente over de aanvraag van de ondernemer.
 • Ondernemers met een succesvol concept zijn vaak op zoek naar uitbreiding. Een optie is om meerdere vestigingen/filialen te openen. Dit brengt grote financiële risico’s met zich mee. Een alternatief is om deze succesvolle onderneming door te ontwikkelen tot een franchiseconcept.
 • Onze adviseurs hebben specifieke kennis opgebouwd over het opzetten van een professionele franchiseorganisatie en kunnen de ondernemer bij dit gehele traject begeleiden: van het opstellen van een Franchise Handboek en het franchise-contract, het aangaan van een financieringsarrangement, tot de werving- en selectie van de franchisenemers.
 • Het verkrijgen van financiering voor het bedrijf is iets waar veel ondernemers tegen opkijken, vooral in het MKB. Het beeld heerst: ‘dat lukt toch niet’. Samen met de ondernemer zorgen wij er voor dat er een gedegen en onderbouwd financieringsplan ligt, dat voldoet aan de criteria van financiers. Mede hierdoor lukt het ons vaak wel om financiering voor een onderneming te krijgen. Dit geldt zowel voor startende ondernemers als bij uitbreidingsfinancieringen.
 • B&R adviesgroep beschikt over een uitgebreid en divers netwerk van bankmedewerkers en ‘informal investors’. Ook crowdfunding wordt regelmatig als middel ingezet om de financiering van de onderneming rond te krijgen.
 • Gedurende dit gehele traject trekken wij samen met de ondernemer op en tevens proberen wij door scherp te onderhandelen met een financier de financieringskosten zo laag mogelijk en de financieringsvoorwaarden zo gunstig mogelijk te krijgen.